Vi aspirerar att förvandla din produkt till ett konstverk

Dominus print är ett tryckeri som kombinerar design med hög kvalitets tryck. Vi drivs av professionell personal inom grafisk design. Vi vill återspegla varje individs unika vision och eftersträvar att förverkliga den genom tryckeriets konst. För att kunna bli bäst inom vår bransch är nyckeln god utrustning, hög kvalitet och lyhördhet gentemot våra samarbetspartner. Vi står för helhjärtat engagemang, personlig service och snabba leveranser. Vår yttersta drivkraft handlar om att förverkliga klientens önskemål som själva kan påverka design, form och struktur. Vår vision är att klienterna ska känna sig nöjda med resultatet.


Vårt team  

Design/Layout 

Grafisk Design är det första dina kunder ser och därför är vi noga med att profilera just det viktiga. En erfaren grafiker går igenom specifikationerna om hur vi bäst kan utforma den produkt du vill ha och sedan tar vi nästa steg till att färdigställa produkten. Vi tar fram original enligt dina önskemål eller skicka ett färdigt material som vi bearbetar till en master.

Support 

Lyhördhet är en viktig del av vårt arbete och varje projekt vi åtar oss skapar tilltro för framtida samarbeten.


Vår historia

Tryckkonsten har förändrat människans sätt att tänka, troligtvis mer än någon annan uppfinning. Vi är stolta att presentera tryckeriets sätt att förmedla kunskap som har varit en av grundstenarna i den vetenskapliga revolutionen. Tryckeriet har sitt ursprung i fjärran östern någon gång före Kristus. Pionjären Johan Gutenberg var den första som lyckades förena en rad olika tekniker för att utveckla grunden för tryckeriet. Han kom på idén att trycka en text i många exemplar och utnyttjade metaller för att gjuta bokstäverna och använde till en början ett experiment med vindruvor och oliver. Dock var det inte förrän på 1700-talet som en holländsk tryckare utvecklade flerfärgstryck och några årtionden senare utvecklade William Ged stereotypin. Tekniken innebar att man kunde göra en avgjutning av varje typsats, vilket gjorde att man kunde trycka ännu snabbare än tidigare. Fredrich König patenterade den första cylinderpressen år 1811 som var den första ångdrivna tryckpressen och använde sig av cylindrar istället för platta diglar som de tidigare tryckpressarna bestått av. Med den nya tekniken kunde man trycka upp till 800 ark i timmen. År 1869 började The Times massproducera tidningar med en kapacitet på 12.000 dubbelsidigt tryckta ark i timmen. Under 1900-talet utvecklades nya tekniker, däribland offsettryck och fotosättningsmaskinen och då kunde man helt börja trycka på olika material. Idag är vi utrustade med andra typer av maskiner för att tillverka den typ av text och grafik som tidigare varit otänkbart. På Dominus print gör vi detta dagligen genom att kombinera design och tryckeri.